Mezi 20 nejoblíbenějších úložišť v současnosti propojených s účtem Liberapay patří:

awesome od sindresorhus Hvězdy 270576

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Přispívejte

Python od TheAlgorithms Hvězdy 170143

All Algorithms implemented in Python

Přispívejte

clash_for_windows_pkg od fndroid Hvězdy 61503

A Windows/macOS GUI based on Clash

Přispívejte

syncthing od Syncthing Hvězdy 54466

Open Source Continuous File Synchronization

Přispívejte

manim od 3b1b Hvězdy 53914

Animation engine for explanatory math videos

Přispívejte

Java od TheAlgorithms Hvězdy 53745

All Algorithms implemented in Java

Přispívejte

Ventoy od Ventoy Hvězdy 52985

A new bootable USB solution.

Přispívejte

tldr od tldr-pages Hvězdy 45507

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Přispívejte

gpt4free od tekky Hvězdy 45224

The official gpt4free repository | various collection of powerful language models

Přispívejte

learn-regex od ziishaned Hvězdy 44539

Learn regex the easy way

Přispívejte

mastodon od Mastodon Hvězdy 44159

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Přispívejte

pure-bash-bible od 2211 Hvězdy 34761

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Přispívejte

tmux od tmux Hvězdy 30428

tmux source code

Přispívejte

JavaScript od TheAlgorithms Hvězdy 28221

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Přispívejte

vaultwarden od dani-garcia Hvězdy 27944

Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs

Přispívejte

C-Plus-Plus od TheAlgorithms Hvězdy 25959

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Přispívejte

NewPipe od TeamNewPipe Hvězdy 25349

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Přispívejte

server od Nextcloud Hvězdy 23836

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Přispívejte

kitty od kovidgoyal Hvězdy 19953

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Přispívejte

neofetch od 2211 Hvězdy 18828

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Přispívejte


Procházení vašich oblíbených repozitářů Propojení úložišť s vaším profilem