Tým Liberapay koordinuje dary od více dárců pro více příjemců. Dárci si zvolí, kolik chtějí darovat, členové týmu určí, jak se o peníze podělí, a Liberapay se podle toho snaží prostředky rozdělit.

Týmový účet není určen pro členy jedné právnické osoby, ale pro skupinu nezávislých jednotlivců nebo organizací, kteří spolupracují na společném projektu. Týmový účet je však možné vytvořit i pro projekt, který má pouze jednoho přispěvatele, protože to umožňuje označit příspěvek jako určený na podporu konkrétního projektu, nikoli osoby, která za ním stojí.

Týmový účet neukládá peníze pro pozdější použití. Každý dar je okamžitě rozdělen buď více členům, pokud je to možné, nebo jednomu členovi, pokud rozdělení peněz nepodporuje platební procesor. Kvůli těmto omezením při zpracování plateb mohou být částky, které členové obdrží, dočasně nevyrovnané, zejména pokud má tým méně mecenášů než členů.

Pokud vám týmové účty Liberapay nevyhovují, můžete místo nich použít platformu Open Collective, která umožňuje, aby byl tým "hostován" registrovanou neziskovou organizací. Tento "fiskální hostitel" je právním vlastníkem prostředků kolektivu, dohlíží na jejich využití a obvykle si bere procenta z darů na své financování. (Podobný systém plánujeme zavést i v Liberapay, ale zatím nevíme, kdy se tak stane)

Vytvoření týmu

Nejdříve se budete muset přihlásit do vašeho účtu.

Jak se stát členem týmu

Jakmile jste přispěli k týmu projektu, požádejte své členy, aby vás pozvat. Nezapomeňte jim říct, co je vaše uživatelské jméno.

Sdílení peněz

Týmy nemají hierarchii, všichni jejich členové jsou si rovni a nastavují své vlastní podíly.

Můžete změnit svůj podíl na nástěnce týmu. Ta obsahuje tabulku s nominálními podíly všech členů pro následující a předcházející výplaty, stejně jako odhad aktuálních podílů, které každý získá.

Nominální podíly jsou hrubá čísla, která si členové nastavují sami. Skutečné podíly jsou počítány v systému: nejprve se sečtou nominální podíly z nichž se vypočítá procento, které představuje každý podíl a nakonec se vyplatí tyto procenta z dostupného příjmu. Nominální podíly rovněž působí jako maximální hodnoty: skutečné podíly pak nejsou nikdy vyšší než nominální, a to i v případě, že je k dispozici další příjem.

Možná vás zajímá, proč považujeme nominální odběry za maximální, a ne za prostá procenta. Je to proto, že maximální částky umožňují týmu mít nevyužitý příjem (tzv. "přebytek"), což je dobré v několika ohledech. Zaprvé poskytuje "polštář", který stabilizuje příjmy členů týmu. Zadruhé usnadňuje začlenění nových členů do týmu, protože s tím, jak zvyšují své příjmy, snižují přebytek, místo aby ovlivňovali příjmy ostatních členů. Za třetí umožňuje našemu softwaru upravovat částky, které dárci skutečně převádějí členům týmu, tak, aby se příspěvky dárců v průběhu času vyrovnávaly, a systém se tak stal spravedlivějším. V neposlední řadě podporuje přispívání týmu, i když již dosáhl svého cíle financování, což je dobré pro stabilitu příjmů týmu.

Automatické podíly

Ve výchozím nastavení mají všichni členové týmu nastaven odběr na speciální hodnotu "auto", která odpovídá stejnému podílu na zbytku. Jinými slovy, členové, kteří si výslovně nastavili svůj příjem, dostanou finance jako první, a pak se vše, co zbude, rozdělí rovným dílem mezi členy, kteří mají automatický příjem.

Omezení částky podílu

Pokud je pro tým povoleno "omezení podílu", nemohou jeho členové zvýšit svůj podíl nad maximální hodnotu vypočtenou na základě nominálního podíl v době předchozího výplatního dne. Tento mechanismus má podpořit pozvání nových přispěvatelů do týmu tím, že zajistí, aby si v prvních týdnech nebrali neúměrný podíl na příjmech.

Limit funguje následovně: vždy můžete zvýšit váš podíl na 1,00 US$, pokud byl nižší, můžete zdvojnásobit váš podíl oproti předchozímu týdnu, můžete zvýšit váš podíl, abyste získali přebytek týmu a můžete zvýšit váš podíl na úroveň mediánu podílu v předchozím výplatním termínu. Kterákoli z těchto možností vede k nejvyšší částce, je váš maximální podíl za týden.

Podíly nejsou omezeny, pokud má tým pouze jednoho člena nebo pokud byly všechny podíly v předchozím týdnu nulové (což je případ každého nového týmu, který byl vytvořen po posledním výplatním dni).

Pokud chcete povolit nebo zakázat limity podílů pro existující tým, kontaktujte prosím podporu. Nezapomeňte přiložit důkaz, že změnu schválili ostatní členové týmu.

Odstranění členství v týmu

Tým můžete opustit na nástěnce týmu.

Vyhození člena z týmu není dosud implementováno. Prosím kontaktujte podporu s důkazy, že člen musí být vyhozen a že existuje konsensus o tom, mezi ostatními členy.

Zrušení týmového účtu

Týmový účet je automaticky uzavřen, když jej opustí poslední člen.