A Liberapay team coordinates donations from multiple donors to multiple donees. The donors choose how much they want to give, the team members specify how they want to share the money, and Liberapay attempts to distribute the funds accordingly.

A team account isn't meant to be used by the members of a single legal entity, it is designed for a group of independent individuals or organizations who work together on a common project. However, it's also okay to create a team account for a project that only has one contributor, as this allows marking a donation as being intended to support that project specifically rather than the person behind it.

A team account does not store money for later use. Every donation is distributed immediately, either to multiple members if possible, or to a single member when splitting the money isn't supported by the payment processor. Because of these payment processing limitations, the amounts received by the members can be temporarily unbalanced, especially if the team has fewer patrons than members.

If Liberapay team accounts don't fit your needs, you may want to use the Open Collective platform instead, which allows a team to be “hosted” by a registered nonprofit. This “fiscal host” is the legal owner of the collective's funds, oversees how they're used, and usually takes a percentage of the donations to fund itself. (We're planning to implement a similar system in Liberapay, but we don't know when it will be done.)

Vytvoření týmu

Nejdříve se budete muset přihlásit do vašeho účtu.

Jak se stát členem týmu

Jakmile jste přispěli k týmu projektu, požádejte své členy, aby vás pozvat. Nezapomeňte jim říct, co je vaše uživatelské jméno.

Sdílení peníze

Týmy nemají hierarchii, všichni jejich členové jsou si rovni a nastavit své vlastní podíly.

Můžete změnit svůj podíl na nástěnce týmu. Ta obsahuje tabulku s nominálními podíly všech členů pro následující a předcházející výplaty, stejně jako odhad aktuálních podílů, které každý získá.

Nominální podíly jsou hrubá čísla, která si členové nastavují sami. Skutečné podíly jsou počítány v systému: nejprve se sečtou nominální podíly z nichž se vypočítá procento, které představuje každý podíl a nakonec se vyplatí tyto procenta z dostupného příjmu. Nominální podíly rovněž působí jako maximální hodnoty: skutečné podíly pak nejsou nikdy vyšší než nominální, a to i v případě, že je k dispozici další příjem.

You may wonder why we treat nominal takes as maximums instead of simple percentages. It's because having maximums allows a team to have unused income (called “leftover”), and that is good in several ways. Firstly, it provides a “cushion” that stabilizes the income of the team's members. Secondly, it eases the integration of new members into a team, because as they increase their takes they reduce the leftover instead of affecting the income of the other members. Thirdly, it allows our software to adjust the amounts that donors actually transfer to the team's members, in a way that balances the donors' contributions over time, thus making the system more fair. Finally, it encourages donating to a team even if it has already reached its funding goal, which is good for the stability of the team's income.

Automatické podíly

By default all team members have their take set to the special value 'auto', which corresponds to an equal share of the leftover. In other words, the members who set their takes explicitly get funded first, then whatever's left is distributed in equal amounts to the members who have automatic takes.

Omezení částky podílu

When “take throttling” is enabled for a team, its members can't raise their takes higher than a maximum computed on the basis of the nominal takes at the time of the previous payday. This mechanism is meant to encourage inviting new contributors to join the team, by ensuring that they won't take a disproportionate share of the income in their first weeks.

The limit works like this: you can always increase your take to $1.00 if it was below that, you can double your take compared to the previous week, you can raise your take to claim the team's leftover income, and you can bring your take up to the level of the median take in the previous payday. Whichever of these possibilities results in the highest amount is your maximum take for the week.

Takes are not limited if the team has only one member, or if the previous week's takes were all zero (which is the case for any new team that has been created after the most recent payday).

Please contact support if you want to enable or disable the take limits for an existing team. Don't forget to include evidence that the change has been approved by the other team members.

Odstranění členství v týmu

Tým můžete opustit na nástěnce týmu.

Kopání člena z týmu není dosud implementována. Prosím kontaktujte podporu s důkazy, že člen musí být vyhozen a že existuje konsensus o to mezi ostatními členy.

Zrušení týmového účtu

A team account is automatically closed when its last member leaves.

Překlad této stránky do jazyka čeština ještě není hotový.