Avatar

Dylan Araps
@2211

2211 má 0 mecenášů.

Propojené účty

2211 vlastní na jiných platformách následující účty:

Repozitáře

neofetch 16241 Upraveno tento týden

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pywal 6689 Upraveno před 3 měsíci

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

reddit-sidebar-toggle 5 Upraveno před 5 měsíci

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

pure-bash-bible 31855 Upraveno před 6 měsíci

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

bum 128 Upraveno před 1 rokem

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

root.vim 22 Upraveno před 2 lety

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

pxltrm 552 Upraveno před 2 lety

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

openbox-patched 108 Upraveno před 2 lety

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

discord-selena 10 Upraveno před 4 lety

Log all Discord messages for transparency

startpage 28 Upraveno před 5 lety

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

pascal_lint.nvim 3 Upraveno před 5 lety

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 13 Upraveno před 6 lety

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Historie

2211 se přidal před 4 lety.

Příjem za týden (v americký dolar)

Počet mecenášů týdně